Översättare och tolk – engelska, tyska, nederländska, danska och svenska

Jakob Roël – översättare och tolk
Jakob Roël – översättare och konferenstolk 
Fotograf: Maja Roël

Behöver du hjälp att få fram ditt budskap på flera språk? Översättningar och tolkningar som går fram, det är Verbals affärsidé. Till svenska från engelska, tyska, nederländska och danska. Och tvärtom.

”På engelska säger man det man kan, på svenska säger man det man vill.” Om man kan språket förstår man även kulturen, vilket gör att man förstår marknaden bättre. Alla förstår inte engelska så bra som man tror. Låt svenskar läsa och lyssna på svenska.

”If I am selling to you, I speak your language. If I am buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen.”
Willy Brandt, Västtysklands förbundskansler 1969-1974.

 


Låt svenskar läsa och lyssna på svenska.

Vilka behov av språktjänster har ditt företag?

Välkommen med din förfrågan om översättning, konferenstolkning, undertextning eller språkbearbetning!
+46 (0)701 81 90 98
jakob@verbalinacka.se