Verbal – översättare och tolk Jakob Roël

Verbal i Nacka AB grundades 1997 av mig, Jakob Roël. Jag har nederländskt påbrå och är utbildad facköversättare med en magister i tyska och konferenstolk (engelska, tyska, nederländska, danska).

Sveriges facköversättarförening
Medlem i Sveriges facköversättarförening SFÖ sedan 2003.

 

aiicInternationella konferenstolkförbundet
Medlem i AIIC (Internationella konferenstolkförbundet) sedan 2003 och ackrediterad av EU:s institutioner som frilanstolk.

Kammarkollegiet
Jag anlitas regelbundet av Kammarkollegiet som nederländsk språkexpert i samband med auktorisation av översättare (translatorer) och tolkar i offentlig sektor.

Sveriges television
Svt-utbildad undertextare och nyhetsöversättare.